Spolek MaPa

MaPa-logo-RGB-horizontal-smallSpolek MaPa byl založen manželi Vohnoutovými na jaře 2015 a od 1. 5. poskytuje sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Posláním je podpora klientů v jejich domácím prostředí, aby tak mohli prožít spokojené stáří. Z toho vychází i motto: „BOJUJEME PROTI SAMOTĚ“. V praxi to znamená zejména navštěvování osamělých seniorů v jejich bydlišti, povídání, naslouchání, prohlížení fotografií, trénink paměti, hraní společenských her, společná modlitba, a další aktivity na přání klienta. Jejich rodinám se pomáhá s vyřizováním sociální agendy. Působí v Kosově Hoře a okolí. Během necelého roku fungování má uzavřeno 20 smluv o poskytování služby. Více informací naleznete na webových stránkách www.spolekmapa.cz

Pro širší veřejnost pořádá akce ve spolupráci s Obecním úřadem Kosova Hora. Mj. od října 2015 do března 2016 každou středu na OÚ Kosova Hora probíhá Kurz ovládání moderních technologií.

Od května 2016 (na první narozeniny Spolku MaPa) je plánována nová služba „MaPa doprava“. Z rozhovorů s klienty vyplynulo, že se obtížně dostávají, kam by potřebovali – k lékaři, na úřad, na nákup, za kulturou, nebo na návštěvu. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou většinou odkázáni na pomoc svých dětí nebo vnoučat, které ale mají své povinnosti a naši klienti se často stydí je oslovit – nechtějí je obtěžovat. Autobusová nebo vlaková doprava není dostatečně flexibilní a pro některé je problematické se do vozidla dostat. Podle ČSÚ je na Sedlčansku k 31. 12. 2014 přes 4 tisíce obyvatel ve věku nad 65 let, cca 18, 5%. Spolek MaPa nabídne dovoz a doprovod od dveří ke dveřím, pomoc s taškou, lidský přístup, spolehlivost.

Pavel Vohnout
Spolek MaPa, z.s.

Tel: 774 44 56 44
Web: spolekmapa.cz
Sídlo: Kosova Hora 52,
262 91 Kosova Hora
IČO: 03801446

Spolek MaPa