Soutěž o kočárek

Vyhrajte téměř nový světle modrý kočárek. Stačí odpovědět na otázku a odpověď zaslat emailem, nebo ji přinést osobně.

Otázka
Které z biblických přikázání mluví o tom, abychom ctili rodiče?
Pomůcka On-line Bible

Odpověď
Odpověď můžete posílat emailem na adresu , nebo přinést osobně do sběrného boxu v knihovně místního sboru CASD, Komenského nám. 70, každé pondělí mezi 15. – 17. hod.

Losování
Proběhne 27. 4. 2012 ve 14 hod. na náměstí T.G.M. v Sedlčanech na akci 20. výročí ADRY.

 

Organizátor: Sbor Církve adventistů s. d. Štětkovice