Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí v regionu obce s rozšířenou působností Sedlčany

Městský úřad Sedlčany
Odbor sociálních věcí
nám. T. G. MAsaryka 32
264 80 Sedlčany

Tel.: 318 822 742, 318 820 365, 318 822 682

V mimopracovní době pro situaci bezprostředního ohrožení dítěte, lze kontaktovat sociální pracovníky prostřednictvím pohotovostní linky: 15, nebo na mobilním čísle: 603 213 355.