Sbírka šatstva opět v Sedlčanech – zima 2012

Místní sbor Církve adventistů sedmého dne pořádá dobročinnou burzu oblečení, bot, dek a hraček. Příjem šatstva je 10. a 11. 12. 2012 v prostorách společenského centra CASD v Sedlčanech, Komenského nám. 70 mezi 8. a 18. hod. Prodej věcí bude probíhat na stejném místě 12. 12. 2012 mezi 8. a 18. hod.

Vybrané věc budou prodávané za symbolickou cenu 5 nebo 10 Kč. Neprodané věci budou odvezeny na Ukrajinu sociálně slabým a ohroženým lidem.

Výtěžek z prodeje bude věnován ZŠ Vysoký Chlumec pro účely nákupu automobilu pro děti s mentálním a fyzickým handicapem.

 

image-234-l

Organizátor: Sbor Církve adventistů s. d. Štětkovice ve spolupráci s ADRA