Orlíček

Orlíček Přední Chlum, o. p. s.
Přední Chlum 23
262 56  Milešov

Poskytuje především tyto služby:

• provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“)
• poskytování poradenství pro péči o děti
• poskytování sociálně-výchovných činností
• podpora, zprostředkovávání a realizace projektů týkajících se sportovních, kulturních a  volnočasových aktivit dětí a mládeže

www.orlicekprednichlum.cz