Orlíček Přední Chlum zve na setkání

Při příležitosti 2. roku provozu vás zve zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s. na návštěvu 16. 10. 2015 od 10,00 hodin.

  • setkání bude spojeno s malou zahradní slavností pro naše děti
  • při této příležitosti vysázíme keře a stromky, které budou součástí naší vznikající zahrady
  • zahájíme též provoz majáku, který se stane symbolem bezpečného místa pro všechny děti, které naši pomoc potřebují
  • můžete si zakoupit výrobky našich dětí – z výtěžku nakoupíme školní potřeby pro naše prvňáčky

Více na www.orlicekprednichlum.cz