Klub Pathfinder

Pathfinder_logo

V Sedlčanech opět pokračuje Klub Pathfinder pro děti od 6 do 15 let.

Náplní schůzek jsou nejen hry a zábava, ale také výchova k úctě a slušnosti, morálním hodnotám, ke správným vztahům, lásce k přírodě a k lidem.

Můžeš se s námi zúčastnit:

  • Pravidelných oddílových schůzek
  • Výletů
  • Táborů
  • Celorepublikových akcí, jako je Robinzonáda, Múzička, mezinárodní Camporee a další.

Pro bližší informace: Pavel Smolka 608 739 855

 

Kdo je to Pathfinder?

Jestli také patříš mezi lidi, kteří se nespokojí s frázemi a tradičními odpověďmi, pak jsi vlastně pathfinder, tedy ten, kdo se vydává po nevyšlapaných stezkách přírody, myšlení, vědění, víry.

Klub Pathfinder sdružuje ty, kteří chtějí žít aktivní a zodpovědný život vůči sobě i světu.

Cílem sdružení je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.

To vše se děje prostřednictvím pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních nebo oblastních srazů a letních táborů nebo mezinárodních camporee. Věnujeme se také výchově a vzdělávání kvalitních dospělých vedoucích oddílů. Naše aktivity jsou určené pro registrované členy, ale i pro neorganizované děti a mládež. Součástí našeho působení je také zřetelný postoj k alkoholu a drogám.

Zkrátka PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník
… je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

Čestný titul pro Klub Pathfinder z MŠMT

Klub Pathfinder, o.s. získal již podruhé čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. Toto uznání je oceněním dlouholeté kvalitní práce v této oblasti a zároveň přitakáním k jasné vizi a plánům do příštích let. Je potvrzením poctivého a přehledného nakládání s finančními prostředky. Titul je udělen na období let 2011 – 2015. Ke slavnostnímu předání došlo 30. 3. 2011 a z rukou náměstkyně ministra školství Evy Bartůňkové jej převzal předseda KP David Čančík.

K nahlédnutí čestný titul 2011 – 2015 + titul 2008-2010.