BUDU PRVŇÁČKEM I.

Vážení rodiče, zveme vás na první ze tří setkání

BUDU PRVŇÁČKEM I.

Na úterý 17. 2. v 16.00 hod. si připravila zástupkyně pro jazykové vzdělávání na bilingvní Základní škole Angel Praha

Mgr. Marie Horčičková

setkání BUDU PRVŇÁČKEM na téma

CIZÍ JAZYK V PRVNÍ TŘÍDĚ?
s podtitulem NO JISTĚ!

Dopoledne se můžete zúčastnit od 10 hod. přímé výuky angličtiny v současné 1.A, odpoledne vás lektorka provede začátkem výuky cizích jazyků, přirozenou schopností šestiletých vnímat a po svém chápat cizí jazyk jako jednu z možností dorozumívání, poukáže na výhody výuky angličtiny v raném školním věku, vysvětlí pravidla výuky (názornost, odposlech, osvojování jazyka audioorální formou při hře i „nepsaní“ slovíček, zodpoví vaše dotazy. Rodiče si mohou vybrat tento seminář nebo spolu s dětmi, které si odvedou učitelky budoucích prvních tříd Eva Grinová a Alena Novotná, absolvují cyklus socializačních (sportovních, výtvarných a jiných) aktivit.