Bezplatná právní a finanční poradna

Od 14.11. 2011 do 27. 2. 2012 probíhá v prostorách společenského centra Církve adventistů sedmého dne v Sedlčanech bezplatná právní a finanční poradna. Má za cíl pomoci se zorientovat ve složitých právních a ekonomických situacích. Naše poděkování patří Ing. Jitce Hlaváčkové a JUDr. Vladimíru Skalickému za to, že věnují svůj osobní čas pomoci druhým!
Každé odpoledne je tématicky zaměřené. Po krátkém úvodu bude prostor pro vaše otázky.

Pondělí 14. 11. – 16.30 – 18.00 hod.
Cesta z dluhů – osobní bankrot a exekuce
JUDr. Vladimír Skalický

Pondělí 28. 11. – 16.30 – 18.00 hod.
Jak může pomoct finanční a ekonomický poradce
Ing. Jitka Hlaváčková

Pondělí 12. 12. – 16.30 – 18.00 hod.
Hromadné propouštění a odstupné
JUDr. Vladimír Skalický

Pondělí 9. 1. 2012 – 16.30 – 18.00 hod.
Koupě nemovitosti, věcná břemena a zástava
JUDr. Vladimír Skalický

Pondělí 23. 1. – 16.30 – 18.00 hod.
Pomoc začínajícím živnostníkům
Ing. Jitka Hlaváčková

Pondělí 13. 2. 2012 – 16.30 – 18.00 hod.
Pracovní smlouva
Co musí obsahovat /všeobecně/, rozdíly mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou, brigády a další, práva a povinnosti z toho vyplývající.
JUDr. Vladimír Skalický

Pondělí 27. 2. 2012 – 16.30 – 18.00 hod.
Dotace od Úřadu práce na nová pracovní místa
Ing. Jitka Hlaváčková

Adresa: Místní sbor Církve adventistů sedmého dne
Komenského nám. 70 (bývalá budova ČEZu), Sedlčany

Srdečně vás zveme

 

Organizátor: Sbor Církve adventistů s. d. Štětkovice