ADRA pomáhala při povodních na Sedlčansku

Sedlčansko v červnu 2013 zasáhly silné povodně. Postiženy byly především domy u říčky Mastník.
Během 13 deštivých dní spadlo 149,8 mm srážek, nejvíce pak v povodňovou neděli 2. června 56,4 mm.

Humanitární organizace ADRA pomáhala při zmírnění následků. V regionu pracovali dobrovolníci ADRY, kteří pomáhali s vyklízením domů. Bylo bezplatně zapůjčeno přibližně 30 vysoušečů, rozdáno 5 palet pitné vody a potravin, poskytnuto množství dezinfekčních a mycích prostředků.

Šetření o stavu škod bylo provedeno přibližně v 50 domech a z celostátní finanční sbírky bylo poskytnuto postiženým domácnostem na Sedlčansku více jak 1,1 mil Kč.

Všem dárcům a dobrovolníkům bychom za pomoc rádi poděkovali.

 

 

Organizátor: Sbor Církve adventistů s. d. Štětkovice ve spolupráci s ADRA